| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Tijdlijn

Page history last edited by Ria Kattevilder 11 years, 2 months ago

 

 


     

Week 0:  

Maandag 20 september - Zondag 26 september 2010

Technische voorbereiding, accounts voor Wiki aanmaken etc.
Beeldvorming, inzicht en benodigde vaardigheden

     

 

Week 1:  

Maandag 27 september - Zondag 03 oktober 2010

De docenten en de leerlingen stellen zich aan elkaar voor door het plaatsen in de Wiki van een:
Introductiebrief van de klas / leerlingen
Introductiebrief van de docent
Klassenfoto

     

 

Week 2 en 3:  

Maandag 04 oktober - Zondag 17 oktober 2010

Nu wordt de leervraag opgezet. Na oriëntatie op het thema stellen de leerlingen één leervraag op die ze als klas graag beantwoord zien; de sponsored question

De vraag wordt in de Wiki geplaatst.

      

Week 4, 5, 6 en 7:

Maandag 18 oktober - Zondag 14 november 2010

In deze periode worden door elke klas alle gestelde leervragen van de andere klassen beantwoord. Dit vraagt om onderzoek van bronnen, interviews, gesprekken etc. Het antwoorden gebeurt vanuit de eigen woon/leefomgeving en cultuur.
De antwoorden worden in de Wiki geplaatst.

      

Week 8 en 9: 

 Maandag 15 november - Zondag 28 november 2010

 

In deze periode maken de leerlingen een samenvatting waarin ze verslag doen van het proces, de vragen en de antwoorden. Het is een prima moment voor reflectie op het eigen leren.

     

 

Week 10:

Maandag 29 november - Zondag 05 december 2010

Tijd om afscheid van elkaar te nemen. De leerlingen sluiten de Learning Circle af door het schrijven van een gezamenlijk een afscheidsbrief aan de andere scholen. Leerlingen en de docent vullen het evaluatieformulier in. De Learning Circle sluit.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.